OK2ZIL & OK2ZBO

Radioamatérský web Kuby a Věrky

Prohlížet příspěvky od ok2zil

Seznam aktuálních vojenských frekvencí, které jsou nyní využívány v operaci „Odyssey Dawn“. Zde je možné sledovat leteckou komunikaci, ale všechny důležité přenosy jsou šifrované a k jejich přenosu je využíván satelit. Takže nečekejte, že uslyšíte nějaké zajímavé informace.

Od 25. března je neoprávněná agrese vůči suverénnímu státu Libye převedena pod velení útočného paktu NATO a celá operace nese nový krycí název – „Operation Unified Protector“ (operace Jednotný ochránce).

 

celý článek…

Zpráva od Toru, JG1EIQ

Tyto frekvence jsou přiřazeny pro nouzové spojení. Prosím nechejte je volné. Děkujeme vám za vaši laskavou pomoc!

Operátoři JARL a dobrovolníci.

3520 – 3530 kHz
7025 – 7035 kHz
14090 – 14110 kHz
21190 – 21200 kHz
28190 – 28210 kHz
50100 kHz
51000 kHz
14100 kHz
14500 kHz
430100 kHz
433000 kHz

Dnes 6. 2. 2011 se mi podařilo poprvé zachytit relaci „Bzučáku“ (Buzzer) MDŽB (dříve UVB-76) na 4625 kHz. Ve 14.45 byl „bzučák“ přerušen a mužský hlas v ruském jazyce přehláskoval následující zprávu:

Михаил Дмитрий Женя Борис Михаил Дмитрий Женя Борис 12 905 Григорий Леонид Иван Константин Ольга Леонид Ольга Леонид 37 21 15 84 Борис Леонид Иван Зоя Николай Яков Константин 98 02 47 89

Což by se dalo jednodušeji napsat pro našince co neovládá azbuku asi takto:

MDŽB MDŽB 12 905 GLIKOLOL 37 21 15 84 BLIZNJaK 98 02 47 89

Zpráva byla zopakována 2x a poté byl „Bzučák“ opět zapnut.

celý článek…

Díky charakteristickému šíření krátkovlnného vysílání je možné i v Evropě zachytit zpravodajské a rozhlasové přenosy spojené s Egyptskou krizí. Ty nejvíce zajímavé pocházejí z Egyptského Ministerstva Zahraničních Věcí (MZV,  také označováno jako MFA – Ministry of Foreign Affairs). MZV udržuje globální sítě pomocí několika dálnopisných stanic, často v arabské abecedě s kódovým označením ATU80. Tato síť je stále aktivní. Provoz je šifrován. Nedávno byla na webu  skupiny posluchačů Ary Boender zveřejněna zachycená zpráva od anonymního posluchače z Evropy. V tomto případě však bylo použito přenosového protokolu ARQ na přibližně 9078,7 kHz. Tělo zprávy bylo šifrováno, ale hlavička (preambule) ne. Jasně šlo o diplomatický telegram zaslaný do Washingtonu, DC, označený jako URGENT.
celý článek…

Stavba a testování SDR přijímače DR2B

Softwarově definovaným rádiem se rozumí rádiový vysílač a přijímač, jejichž funkce jsou realizovány technickými prostředky (hardware), avšak jsou pružně řízeny programovým vybavením (software). SDR může díky tomu využívat libovolná frekvenční pásma a aplikovat různé komunikační protokoly, přičemž software umožňuje prakticky okamžitou rekonfiguraci systému.

celý článek…

Mezinárodní telegrafní abeceda číslo 2 (dálnopisná)

Pětibitová abeceda, používaná zejména v dálnopisném provozu. Byla přijata jako standard doporučením CCITT S.1. Tato abeceda se označuje jako MTA-2 (mezinárodní telegrafní abeceda)  nebo jednoduše jako kód Baudot. Vzhledem k tomu, že pětibitový kód není schopen pokrýt veškerou množinu znaků, používají se řídící znaky přepínání registru. Abeceda má nulovou redundanci a využívá plně celý prostor kódu.

celý článek…

Při úklidu na disku jsem objevil nějaké archivní nahrávky z roku 2007.

celý článek…

Tak a je to konečně tady. Dnes 27. srpna přišla zásilka historicky prvních QSL lístků pro značku OL5O.

celý článek…

Loni mi ANARTS 2006 moc nevyšel. Tehdy jsem jej „jel“ z domu, kde podmínky byly katastrofální.
Letos jsem se tohoto závodu chtěl zúčastnit znovu, ale váhal jsem zda vysílat z domu nebo využít závodního QTH na Radějově.

celý článek…