Díky charakteristickému šíření krátkovlnného vysílání je možné i v Evropě zachytit zpravodajské a rozhlasové přenosy spojené s Egyptskou krizí. Ty nejvíce zajímavé pocházejí z Egyptského Ministerstva Zahraničních Věcí (MZV,  také označováno jako MFA – Ministry of Foreign Affairs). MZV udržuje globální sítě pomocí několika dálnopisných stanic, často v arabské abecedě s kódovým označením ATU80. Tato síť je stále aktivní. Provoz je šifrován. Nedávno byla na webu  skupiny posluchačů Ary Boender zveřejněna zachycená zpráva od anonymního posluchače z Evropy. V tomto případě však bylo použito přenosového protokolu ARQ na přibližně 9078,7 kHz. Tělo zprávy bylo šifrováno, ale hlavička (preambule) ne. Jasně šlo o diplomatický telegram zaslaný do Washingtonu, DC, označený jako URGENT.

9078.7 kHz, 1840 UTC, 29-1: MFA Cairo msg to Washington

FROM : 71
TO : WASHINGTON
TIME @ @ DATE53: 16:53, SATURDAY, JANUARY 6 29, 2011
NUMBER OF GROUPSUPS: 126
URGENT

========
002AA 07703 00441 41 41 482CD 9CC85 85 CCADAADA B7712 297D0$0 080C8
0ED4E 8B010 100D1 385B6 E0482 CE3EA 7DFAB 251EB FA%-1EQED 6FA5-5-51
C631A 8EBF6 047D1 1 5CFA6 91D1C 64B90 3749B D1636 CA093 6BBAF 2A172
D6F4C D99D32 16357 CF0APA9 6BDEF D5ETE44F 1AQAA13 C0305 21C3F F4415
6AD40 5FA06 FB781 6656E 1CQCA8-88 B1?1D0D 50EA8 2481A 4CE33 BA4BA
FE57579 O A8-8450 BF0EB 2244F F F01AQAE 827B3 42A15 1E6C7 8F5C9
98EBE 9191485 16A93 93 F8A23 FFD%$90 D8D58 DF4F3 98A65 94116 A5A7-7A
6F49A EA33E 3034CRC 9F4DA 78CBC B5341 Q A3-3A4B A -2195 A750F 5C0BF
7FD2C 45B8C F608D 167D9 0D226 98D3E 71549 3458DID 4B5F6 C448D D1B74
52547 5FC22 EA159 30CD:$2 B8?8531 AC9:9:9AA4 B8?8D1B A08AC 3E622 22
10DD6

Některé další známé frekvence kde je možné zachytit vysílání Egyptského MZV jsou: 5370 6785 7759.7 7815 8022 9035 9067.7 10176.7 11056.7 14923.7 16067.7 16236.7 17434.7 18331.7 18451.7 (všechny frekvence jsou uvedeny v kHz).

KV rádio obecně slouží jako záložní komunikační kanál ve chvíli absence, nebo kolapsu moderních komunikačních prostředků jako je internet a mobilní telefonní sítě. V pátek 21.1 byla zachycena telegrafní (CW) komunikace na několika frekvencích 40 metrového radioamatérského pásma 7010 a 7076 kHz. Později bylo možno zachytit také slabý signál JT65A. Nelze, ale z jistotou určit  jedná-li se opravdu o skutečný provoz nebo se jedná o nějaký druh černé propagandy nebo diverzní činnost.

Egypt má zajištěná letiště, které jsou nyní používány členy „elity“ pro útěk ze země. „Biz-jety“ je možno zachytit na KV frekvencích 5517 kHz USB (v místních nočních hodinách) a 11300 USB ve dene. Dá se předpokládat, že vzhledem k tomu, že Mubarak je pravděpodobně skrytý ve svém  prázdninovém domě,  jeho případný odlet ze země bude možné sledovat právě na těchto frekvencích.

Existuje varování, že webové stránky v US, které se hlásí jako Rádio Káhira, nejsou oficiální a měly by být ignorovány.

Oficiální harmonogram vysílání Rádia Káhira které zveřejnil Gayle Van Horn je možné nalézt zde.

Volný překlad.

Zdroj

[1] http://mt-utility.blogspot.com/2011/01/egyptian-crisis-on-hf.html