Japonsko žádá radioamatéry o udržování volných frekvencí.

Po zemětřesení o síle 8,9 stupně Richterovy škály, které zasáhlo Japonsko v pátek 11. března v 02:46 JST (0546 UTC), otřásla Japonskem vlna tsunami, nastaly výpadky proudu a problémy na jaderných elektrárnách. Zprávy z Japonska hovoří o výpadcích telefonních a internetových služeb ve většině částí země. Kvůli tomu JARL (Japan Amateur Radio League) požádala, aby frekvence 7,030 MHz byla volná pro nouzové použití. Další zprávy hovoří o následujících kmitočtech: 3,525, 7,030, 14,100, 21,200 a 28,200 MHz, které mají být také udržovány volné pro potřeby nouzové komunikace.

Ken Yamamoto, JA1CJP, tajemník IARU Regionu 3 uvedl, že JARL na žádost ústředního krizového výboru pro komunikace provozuje  hlavní (HQ) stanici v Tokiu pod značkou JA1RL na kmitočtech 7 MHz SSB, 144 MHz SSB/FM a 430 MHz SSB/FM a také regionální (HQ) stanice. Déle prohlásil: „Děkujeme mnoha dalším radioamatérům, kteří předávají informace a poskytují podporu záchranným operacím po katastrofách. Ti, kteří mohou působit v postižených oblastech, poskytují podpůrnou komunikační síť pro záchranné týmy.“

Yamamoto také uvedl, že Toru Tanaka, JR3QHQ (JARL Vedoucí pobočky v Osace) monitoruje 7,043 MHz, kde shromažďuje informace o události pomocí radiostanice a předává tyto informace dál prostřednictvím internetu.

JARL zveřejnil na svých internetových stránkách radioamatéry v Japonsku, které je možné volat pomocí radiostanice za účelem zprostředkování kontaktu v souvislosti s mimořádnými událostmi. Řekl také, že radioamatéři by měli dobrovolně v rámci svých možností pomáhat.

Indické noviny Hind Business Line, uvedly, že radioamatéři v Indii kontaktují radioamatéry v Japonsku, aby získali informace o svých blízkých. Když se otec v Indii nemohl po zemětřesení spojit se svou dcerou v Japonsku, obrátil se na přítele, který byl radioamatér. Indický radioamatér zaslal zprávu na e-mail, kde další radioamatér předal zprávu radioamatéru v Japonsku. Prostřednictvím této metody se otec dozvěděl, že jeho dcera byla v bezpečí.

Po zemětřesení a tsunami v Japonsku pomohli radioamatéři a sociální sítě kontaktovat rodiny. Ale podle novin není snadné se s japonskými radioamatéry spojit. „Protože většina indických operátorů neumí japonsky, komunikace je obtížná a je možno kontaktovat pouze anglicky mluvící japonské operátory,“ uvedly noviny.

Japonsko má 1,3 milionu radioamatérů a podle Yamamota, není třeba žádné externí pomoci v nouzové komunikaci, i když tato je laskavě nabízena. Úsilí radioamatérů je čistě dobrovolné a není nijak organizováno.

Nakonec ještě malá ukázka z provozu Japonské ARES (Amateur Radio Emergency Service).
Datum: 13.března 2011
Čas: 23:00 GMT
QRV: 7030 kHz
Mód: LSB


Volný překlad vybraných částí

Zdroj

[1] http://www.cqdx.ru/blog/2011/03/15/keep-frequencies-clear/

[2]  http://wiki.crisiscommons.org/wiki/Japan_Earthquake_-_HAM_Radio_Updates