OK2ZIL & OK2ZBO

Radioamatérský web Kuby a Věrky

Prohlížet příspěvky publikované v Leden, 2011

Díky charakteristickému šíření krátkovlnného vysílání je možné i v Evropě zachytit zpravodajské a rozhlasové přenosy spojené s Egyptskou krizí. Ty nejvíce zajímavé pocházejí z Egyptského Ministerstva Zahraničních Věcí (MZV,  také označováno jako MFA – Ministry of Foreign Affairs). MZV udržuje globální sítě pomocí několika dálnopisných stanic, často v arabské abecedě s kódovým označením ATU80. Tato […]

Stavba a testování SDR přijímače DR2B Softwarově definovaným rádiem se rozumí rádiový vysílač a přijímač, jejichž funkce jsou realizovány technickými prostředky (hardware), avšak jsou pružně řízeny programovým vybavením (software). SDR může díky tomu využívat libovolná frekvenční pásma a aplikovat různé komunikační protokoly, přičemž software umožňuje prakticky okamžitou rekonfiguraci systému.

Mezinárodní telegrafní abeceda číslo 2 (dálnopisná) Pětibitová abeceda, používaná zejména v dálnopisném provozu. Byla přijata jako standard doporučením CCITT S.1. Tato abeceda se označuje jako MTA-2 (mezinárodní telegrafní abeceda)  nebo jednoduše jako kód Baudot. Vzhledem k tomu, že pětibitový kód není schopen pokrýt veškerou množinu znaků, používají se řídící znaky přepínání registru. Abeceda má nulovou […]

Díky pozvání našich kolegů a kamarádů z kolektivky OK2KYD jsme se ve dnech 3.-4. 7. 2010 účastnili Polního dne na kótě LOKOV, loc. JN88WX. Lokov je bývalý vojenský areál, ubytování proto bylo střídmé, ale naprosto dostačující.