Video pouze pro silné žaludky, nevhodné pro děti! 18+

To co v ČT neukážou. A to vše je jenom pro zisk několika málo jedinců… Lidské životy pro takovéto monstra neznamenají nic. Chtěli by vládnout světu, určovat nové světové pořádky a kdo se nepodvolí tak tomu přinesou „mír a demokracii“.